Wednesday, July 24
Shadow

Sua kuayɛ ne maame nuabea bi a ne ho yɛ fɛ yiye

Nea mihui saa bere no maa me ho dwiriw me, na ɛmaa me home yɛɛ den mpo. Na ne nsa kura ne ‘penis’ a na ɛte sɛ nea ɛsõ yiye na ɛware no. ‘Penis’ ti no ano yɛ kurukuruwa, ɛte sɛ nea ɛyɛ den na ɛhyerɛn. Te sɛ onipa no, ne kɔla yɛ bruu tuntum, na ɛyɛ tuntum kakra.

Ɔwosow ne ‘penis’ a ɛyɛ nwonwa no. Ɛda adi sɛ na ɔreguare na ɔresiesie ne barima. Wow, m’ani gye eyi ho, ɔbarima a ɔde nsi siesie ne barima. Kankyee a ɔde tew n’akyi te sɛ nea ɔde ne ho hyɛ ɔbarima ne ɔbea nna mu no maa meyɛɛ anigye ho mfonini. Na wɔsoaa me nso kɔe sɛ memfa m’ani. Misusuw nneɛma a mintumi nsusuw ho a ɛno nso ma me ho yɛ me hyew ho mfonini wɔ m’adwenem. Enti mepɛ sɛ mete nka. ahhh ɛyɛ sure sɛ ɛyɛ dɛ.

Misusuw sɛ biribi rehuruhuruw wɔ me mu. Saa bere yi nso memenee. Afei me nyaa akokoduru kyiaa no,…

“Randi, wo penis no kɛse yɛ dɛn?” Ɛte sɛ nea ne ho dwiriw no yiye. Blushing ɔkaa sɛ,…
“Oh, Auntie, adɛn nti na wowɔ ha…!” Mebɛma ne bo adwo ntɛm ara…
“Ɛnhaw wo da, ɛnhaw wo da.” Afei mekɔɔ ne nkyɛn bere a meretene me nsa akɔ ne ‘penis’ no so no mekae sɛ,…
“Hwɛ, Auntie! Ɛyɛɛ dɛn na ɛyɛ kɛse saa?” Ɔde fɛre bɔɔ mmɔden sɛ obeguan, nanso mekyeree ne ‘ade’ no.

Bere a wɔkyeree no wiei no, wankɔ so anpere, mmom ɔmaa me petepetee ne ‘mmarima’ no. Bere a mede petepetee no wiei no, na ɛte sɛ nea otumi dii ne ho so bio. Nokwarem no, ɛda adi sɛ n’akokoduru no daa adi. Wɔ ne su a ɛho nni asɛm mu no obisaa sɛ,…

“Auntie nsa yɛ brɛoo paa”.
“Oh, ɔkwan bi so no, wopɛ sɛ wotoa so anaasɛ wompɛ?” Sweetly ne innocently ahodwiriw,…
“Half asked” Dɛn na Auntie kyerɛ?
“Wopɛ sɛ meboa wo anaasɛ wompɛ?” Ɔhwɛɛ me denneennen na obisaa sɛ,…
“Dɛn na woreboa me wɔ ho, Auntie?” Bere a mereserew flirtatiously no meka kyerɛɛ no ​​sɛ,…
“Sɛ wopɛ a, mmoa mma wo ho ntew wo penis…!” Sɛ́ anka mede samina bedi dwuma, nanso mede me maame nuabea tɛkrɛma bedi dwuma. Guaranteed sɛ ɛbɛyɛ dɛ… Mekaa sɛ.

Ɛho nhia sɛ obua, nanso mɛhyɛ no ɔkwan biara so. Efisɛ na mikura ne barima dedaw. Afei miyii me negligee no.

“Ɛba saa ara sɛ mennya nguaree, ebia ɛbɛyɛ papa sɛ wobɛguare wɔ ha.” Akyinnye biara nni ho sɛ sɛ wo ne no aguare fɛfɛɛfɛ a, ɛbɛyɛ anigye.
“Wopɛ sɛ mekyerɛkyerɛ wo?” Mekaa sɛ fã bi bisae. Sɛ woka sɛ wompɛ mpo a, mɛda so ara ahyɛ wo. Efisɛ mintumi mfa bio.
“Kyerɛ me nea, auntie” …na enhia sɛ mebua, awiei koraa no meyɛɛ ne penis ho adwuma
“Oh auntie, ɛyɛ ticklish na ɛyɛ dɛ ankasa!” Randi sii apini.
“Frɛ me Neng kɛkɛ, ɛyɛ yie?” Ne nsa mu yɛɛ den sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛboa ne nipadua, kosii sɛ ne ntini ahorow no daa adi.
“Randi! Randi! Wo de no yɛ kɛse ankasa, mekae.

Wɔ bere tiaa bi mu no, na kommyɛ a nnyigyei biara nni mu, bere a mekɔɔ so wosow Randi ‘nneɛma’ no brɛoo no. Kosii sɛ awiei koraa no wɔtee sɛ Randi rebisa bio sɛ,…

“Auntie, wɔka sɛ aborɔfo ani gye ho sɛ wɔde wɔn ano bɛbɔ, ɛnte saa?” Misusuw sɛ saa asɛmmisa yi reyɛ nea ɛkyerɛ me kɛse na ɛma akɔnnɔ a ahintaw wɔ me koma mu no haw me.

Mekyerɛkyerɛɛ mu tiawa kyerɛɛ no ​​sɛ,…

“Ah, ɛnyɛ Caucasianfo nko, Indonesiafo nso pɛ.” Wosusu sɛ mempɛ?

Sɛ mempɛ sɛ mɛbɔ wo dick no a, anka mɛyɛ ɔkwasea. Ɔbaabun bio. Aane saa ara …. ɛte nka sɛ ɛyɛ soronko koraa… nea metaa kura no… Me nhyira ne sɛ ɛnnɛ ɛrenkyɛ mɛka ɔbaabun mmadwoa ahwɛ…. woowwwww… ɛbɛyɛ sɛ ɛyɛ dɛ… Ɛtɔ da bi a mede me nufusu pinch ne penis na mepetepete so bere a mefew ne barima no ano na merefew ne barima no ano.

“Sɛ́ ɔbarima no, ITU tumi sɔre, kɛse, tenten, den na ɛyɛ den.” Meyɛ patronising kakra. Randi hwɛ sɛ n’ani agye bio,…
“Oh, Randi betumi ayɛ saa… Mekaa me pɛ a ɛyɛ sereserew.” Afei Randi de aniberesɛm nyinaa kae sɛ,…
“Oh, mepɛ, auntie!” Bere a m’anofafa sii ne ‘akokɔ ti’ so na mefew n’ano no, Randi sii apini,…
“Oh ticklish auntie, ɛyɛ dɛ.” Bio nso, bere a mifii ase de me tɛkrɛma tetewee no, ɔtee anigye no nka ankasa.

Ne nipadua no wosow denneennen,…

“Oh, Auntie yɛ ticklish paa.” Bere a mede ‘n’akyi berɛmo ano’ a ɛte sɛ ‘tiyɛ’ guu m’anom ara pɛ, afei mifii ase sumee no, Randi gyaee abubuw tenten bi. Efisɛ na ne ho tɔ no araa ma ɔpiaa me ti kɔɔ fam. Esiane sɛ na ɔbarima kɛse a ɔte saa ‘barimayɛ’ ahyɛ me ma nti, na ɛyɛ den ma me sɛ mɛhome. Nea eye ne sɛ, na mewɔ osuahu a ɛdɔɔso wɔ ‘anom nna’ mu, enti na ɛnyɛ den sɛ na metumi asiesie m’ano, tɛkrɛma ne m’ano kankan.

Bere a ne ‘mmarima dua’ no ano kaa m’ano atifi no, metee akɔnnɔ bi a ɛde anigye bae a na abarimaa yi yɛ dɛ yiye, m’ani gyee ne ho kɛse mpo. Ntɛm ara na m’ani gyei yɛɛ kɛse, kosii sɛ m’ankasa m’ani begyee ho kɛse mpo. Bere a mifii ase twee me ho no, ɛbɛdaa adi sɛ na meda so ara rete Randi abisade no. “Neng,” … ɔfrɛɛ no, … “Auntie.”

Esiane sɛ na wɔkanyan me fi kan, titiriw bere a mifii ase bɔɔ ne ‘akyi berɛmo’ no akyi nti, na akuturuku kakraa bi pɛ na ɛdɔɔso sɛ ɛde me bɛkɔ me honam fam nkate a ɛsen biara no mu. Mesii apini, mesii apini na mesii apini bere a mekɔɔ so tetewee Randi ‘nneɛma’ no. Ɔbarima no de n’ani a ɛyɛ nwonwa kakra hwɛɛ me. Nanso memfa ne ho asɛm bio. Mekɔɔ so suasuaa Randi ‘akyi berɛmo’ wɔ m’anom, kosii sɛ m’anigye no ano brɛɛ ase. Ɛno akyi no, nea mihui ne sɛnea na me hwene mu yɛ me yaw, efisɛ na madi Randi nneɛma akyi a minnyae.

Nkakrankakra, mifii ase tee abufuw efisɛ na ɔbarima no mmarimayɛ mu yɛ den yiye. Ɛkaa kakraa bi na mewosow no bere a metee ne nne bio sɛ ​​ɔrekasa akyerɛ me no.

“aaahhhh,” … ɔkaa sɛ, …
“sewaa.”
“Ɛkaa kakraa bi na mifii hɔ, auntie.” Akɔnnɔ ho nkate no kanyan me kɛse, dodow no ara na mepiaa Randi ‘ɔbarima ne ɔbea nna’ no denneennen na menom.

Kosii sɛ awiei koraa no Randi nipadua nyinaa wosow denneennen, na saa ara na ne mmarimayɛ a ɛwɔ m’anom nso yɛɛ no.

“Ahh… ahh… auntie… auntie… ahh… Ouch… aaahhhhh…,”… Randi sii apini denneennen na ɛwaree.

Ɛda adi sɛ na ɔrenya n’anigye a ɛsen biara wɔ m’anom. Randi mmadwoa a ɛpaee akyi a ɛpaee no hyɛn m’anom. Eyi yɛ mmadwoa a ɛyɛ dɛ te sɛ ɔbaabun, ɛyɛ dɛ ankasa titiriw bere a ɛda so ara yɛ hyew no.

Kenkan Afei nso: Ich ficke meine freche und sexy Lehrerin

Mpanyimfo Nsɛm a Wɔkyerɛkyerɛɛ Aunty Ɔbarima ne Ɔbea Nna

Ne pii, ɛyɛ den na nkyene wom. Sɛnea ɛbɛyɛ a meremfa menewa no, memene sɛnea metumi biara. Nanso bere a mantumi ankura mu bio akyi no memaa emu bi hwiee fii m’anom na ɛhwee Randi nipadua so. Metetee mmadwoa a ɛbataa ne nipadua ho no kosii sɛ biribiara anka. Bere tiaa bi akyi no nneɛma fii ase yɛɛ komm. Metee sɛ Randi home brɛoo. Ne ‘mmarima’ adwinnade a na ɛda so ara wɔ me nsam no da so ara yɛ den nso. Mehyɛɛ da annyi mmadwoa no nyinaa mfi mu sɛnea ɛbɛyɛ a m’ani begye ho wɔ me ɔbea awotwaa mu akyɛ.

Nna a yɛde ano ka wɔ aguaree no maa yɛn ho yɛɛ yɛn nwini Metee nka sɛ aberante no mmadwoa yɛ dɛ kɛse wɔ awɔw a woyi fi hɔ no mu. Na ne penis da so ara yɛ den enti ɛmaa mepɛe sɛ mɛtra so na mede ahyɛ me vagina mu. Afei mefaa mpopaho bi a mede nsu a ɛyɛ hyew agugu so na mehohoroo ne nipadua nyinaa ho.

Mefaa ne nsa de no san kɔɔ mpa no mu. Mekyerɛɛ no ​​sɛ ɔntra mpa no so, afei mede m’anim da fam wɔ n’anim. Me nsa abien fii ase de ne nsa twitwiw Randi ‘mmarima’ no. Ne kɛse yɛ soronko. Mfiase no bere a na Randi gyina hɔ no, sɛ wɔteɛteɛ ne ‘poma a ɛyɛ den’ no a na ɛte sɛ nea ne tenten te sɛ n’asen. Seesei a ɔte hɔ no, ɛda adi pefee sɛ ne tenten trɛw fa ne hwene mu.

Mefew n’ano, .

“Hmmmhhhh… hmmhhhhhh…” ɔde ahomegyeɛ guu ahome.

Bere a minyaa abotɔyam sɛ mɛfew n’ano ne ne tɛkrɛma ano akyi no, mifii ase kɔɔ fam, yɛɛ ne hwene atuu, afei ne kɔn kɔɔ fam kɛse na afei mefew ne moma so.

“Hmmmhhhhhh… ouch, ɛyɛ dɛ..” ɔsii apini.

Ɔkɔɔ so sii apini bere a mifii ase few ne yafunu ano, afei n’asen, ɛtɔ mmere bi a ɔmaa anigye nteɛm ketewaa bi fii ase. Awiei koraa no, mekyeree ne barima a na ɛyɛ den dedaw no, na mewosow no, .

“Ahhhhh… Hhhh…. Hmmhmh… Ohhh…” na ɔtumi si apini nko ara. Ntɛm ara na mifii ase bɔɔ n’akyi berɛmo, bere a na ɔrebɔ me ti nhwi fɛfɛɛfɛ saa no, .
“Ehmm… Ehmm…” Ebia bɛyɛ simma 5 na menom ne penis, afei mekae sɛ, .
“Randi… afei ɛyɛ wo de, okay?” Dɛn na wɔde besi ananmu, auntie? Ɔde ne nsa kaa ne ho fã. Sesa kɔ wo vagina a wobɛteɛteɛ so,” mekae.

Ɔserewee kɛkɛ, afei ɔsɔree bere a afei de na meda hɔ no. Ofii ase yɛɛ m’anofafa atuu. afei ofii ase few me kɔn ano bere a ne nsa de ne nsa twitwiw me nufu mu na ɔde piapiaa me no.

“Hmhmhhm… Hmhmhmh…” sen sɛ mɛsi apini wɔ anigye mu.

Titiriw bere a ɔteɛteɛɛ me nufusu a ɛyɛ bruu tuntum a ɛyɛ den no. Bere a onyaa abotɔyam sɛ ɔbɛsesa me nufusu no, ofii ase tetew me yafunu mu na afei ntɛm ara ɔde anigye few me vagina ano, automatically m’asen trɛwee sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ mmerɛw sɛ obetumi ateɛteɛ me vagina ne me nufu.

“Ahh.. Ahhhh…” Me si apini na me de anigye guu ahome denneennen. Ɛtɔ mmere bi a mete sɛ “slurrp… slurrp…” ɔnom me vagina a na afi ase reyɛ nsu no.
“Ahhhh… uncle… Ɛno yɛ dɛ…” Me moans no yɛɛ den ara kwa ɛfiri sɛ metee nka yie, te sɛ nea ɛnyɛ me asɛm sɛ nkurɔfoɔ bɛte abɔnten. Na m’akɔnnɔ adu m’ahurututu atifi, metwee no sɛ ɔmfa ne penis kɛse no nkɔhyɛ me vagina a na ɛyɛ me yaw dedaw no mu ntɛm ara, na mepɛ sɛ wɔde penis twetwe me.

Me ntumi ntwɛn sɛ mɛhunu, ntɛm ara mepɛ sɛ mete ne barima kɛseɛ no anigyeɛ nka. Afei mekyeree ne penis de hyɛɛ me vagina mu na ɛno akyi no metraa ne so.

Auwwww……ɛyɛ nwonwa sɛ ɛyɛ dɛ… Ahhhhhhh… fã nteɛteɛm Metee anigye nka. Bere a ɔte mpa no awiei no. Me pumped me vagina na mede nteɛm a ano yɛ den a ɛyɛ anigye su a ɛma me fifiri kaa m’adeyɛ no ho.

Bere bi akyi no me ahoɔden nso so tew, afei meka kyerɛɛ no ​​sɛ ɔnsakra ne gyinabea. Me twee ne penis afei me da m’akyi. Nkakrankakra ɔde ne barima no hyɛɛ me awotwaa mu de piapiaa denneennen biako de ne barima no nyinaa hyɛɛ me awotwaa mu.

“Uh… uhhh…. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so. Ahhhhhhh…ɛyɛ dɛ ankasa” me sii apini bere a ofii ase de ne penis petepete me vagina mu no.

Mewosow m’asen wɔ rhythm mu a ne penis no kɔ me vagina mu na efi mu ba. Ɔmaa ne kankyee yɛɛ ntɛmntɛm. Ɛnnyee bere tenten ansa na merepiapia, metee nka sɛ merebedu hɔ, .

“Ah… me susu sɛ mepɛ… ahhh…” ɔhyɛɛ ne penis no a ɔde guu me vagina mu no mu den mmom, .
“Eduu bere a eduu hɔ no, na merefi adi dedaw,” ɔde ahomegye kae.

Memaa me nan so guu ne mmati a ɛyɛ den no so kosii sɛ ne barima no tee nka sɛ akɔhyɛ me yafunu mu. Anigye a mete nka no yɛ soronko ankasa. Efi mfiase a ɛde bae a na animtew ne abrabɔ pa ho gyinapɛn ahorow nyɛ anohyeto bio sɛnea ɛbɛyɛ a me nso metumi ayɛ ade sɛnea mepɛ no, afei de mefaa ne ti a na wɔatwitwa adwumayɛfo no. Mede bɛn m’anim na mefew n’ano bere a na mereyɛ ne ti basabasa no. Me vagina a na ɛreyɛ me yaw kɛse a wontumi nnye nni no maa mebɛyɛɛ wuram, ɔkwasea ne wuram… adeyɛ a na ensii da bere a me ne me kunu nyaa nna mu kyɛfa saa bere yi nyinaa. Ebia eyi ne ne nipadua a ɛyɛ agumadi no nkɛntɛnso, anaasɛ ne fifiri hua a ɛyɛ ɔbarima de, anaasɛ anigye a ɛwɔ sɛ ne barima a tumi wom no abɔ no akuturuku? Mennim….

Me ho popoe denneennen. Meteɛɛm a ɛyɛ hu a na mehyɛ me so sɛ ɔkwan a mɛfa so afi m’akɔnnɔ a mintumi nni so no mu. Mepɛ sɛ minya abotɔyam koraa. Mebobɔw me ho. Bere a na me ti nhwi ayɛ mmerɛw afi ne nhama ho na fifiri retɔ me nipadua mu no, mekaa ne nipadua so. Mepiaa me vagina denneennen wɔ ne barima no so sɛnea ɛbɛyɛ a mɛtwetwe akɔnnɔ a ɛyɛ yaw a ɛwɔ mu no denneennen. Ná me ho ntɔ me kɛse na na me ho ntɔ me retwɛn sɛ me orgasm no bɛba.

Mpanyimfo Nsɛm a Wɔkyerɛkyerɛɛ Aunty Ɔbarima ne Ɔbea Nna

Bere biara a mɛma m’ani so na mabɔ me ti nhwi afei na mesan hwɛ fam bio de hysterically. Me nsa soo ntini nkoko a ɛwɔ ne moma so no kosii sɛ me nnadewa tutuu ne honam mu kɔɔ akyiri. Ɛte sɛ nea na Randi mpɛ sɛ ɔbɛhwere ade. Osiee n’anim fɛfɛ no wɔ me nufu mu sɛ ɔmma me nufu a abere abien no nyinaa nufu sɛnea ne koma pɛ. Saa bere yi mu wɔ fam hɔ no, na ɛyaw a ɛyɛ dɛ yiye repiapia me vagina no na minim sɛ eyi yɛ sɛnkyerɛnne a ɛkyerɛ sɛ ɛrenkyɛ ansa na m’akɔnnɔ nsu no ayɛ ma. Me werɛ afi me ho paa. N’akyi berɛmo a wɔde piapia no yɛɛ ntɛmntɛm ara kwa, kosii sɛ awiei koraa no, .

“Randi, madu aah”, me nipadua no ho popoe esiane anigye no nti, metee nka sɛ me vagina throb squeezing ne penis enti ɔpiaa ne penis denneennen,
“Ahhh, me yɛ aah”, metee nka sɛ sperm a ɛpae rehwie agu me vagina so.

Awiei koraa no yɛn baanu nyinaa duu yɛn abotɔyam a ɛsen biara no ho. Nsu a ɛyɛ hyew a ɛpetepete fii Aldi akyi berɛmo mu kɔɔ me ɔbea no awotwaa mu no, wɔde me awotwaa mu akɔnnɔ nsu pii a ɛfe akwaaba ntɛm ara. Ntɛm ara na mehwee ase bere a na n’akyi berɛmo a ɛrewosow no nnya mmaa awiei koraa no.

Yɛgyee yɛn ahome kakra wɔ bere tiaa bi mu. Nanso, akɔnnɔ a na ɛda so ara agye ntini kɛse wɔ yɛn nipadua mu biara mu no hyɛɛ yɛn nkuran sɛ yɛnyɛ no mpɛn pii. Yɛde awia no te sɛ awarefo foforo. Yɛyɛɛ ɔdɔ sɛnea yɛn koma tɔɔ yɛn yam wɔ akwan horow so, na yɛde akraman kwan a ɛyɛ nwonwa wɔ me mpa so na ɛbaa awiei.

Ansa na Randi reda no, ɔde ɔdɔ hwɛɛ me. Ɔkaa no brɛoo sɛ,…

“auntie, meda wo ase!” Me ne no nso da mpa so. Bere a na mikura ne barima no mu na mede me ho too ne moma so no.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *